Uføreforsikring

I dag er det over 340 000 uføre i Norge, og andelen uføre øker i alle aldersgrupper fra 20 til 59 år. Hvordan ville din hverdag sett ut om du ble ufør? Dagpengene du får fra NAV utgjør maksimalt 62 prosent av lønnen din. Med uføreforsikringer sikrer du rett til erstatning dersom du eller ektefelle/samboer skulle bli arbeidsufør.

Ta utgangspunkt i din privatøkonomi, livssituasjon og eventuelle forsikringer gjennom arbeidsgiver, når du skal velge hvilke dekninger du ønsker. Premien vil avhenge av alder og hvilken forsikringssum du velger. Du kan når som helst redusere avtalt forsikringssum eller si opp forsikringen.

Våre personforsikringer tilbys i samarbeid med Eika Forsikring. Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. 

Ulike typer uføreforsikring: 

Kontakt oss om forsikring

Trenger du råd eller ønsker mer informasjon om forsikring? Vi hjelper deg med å finne de beste løsningene for deg.