Forsikringen er en sykeforsikring som gir rett til erstatning ved en kritisk sykdom. Den kan gi nødvendig økonomisk trygghet og handlefrihet ved alvorlig sykdom. Hele eller halve forsikringssummen utbetales som en engangsutbetaling. Forsikringen kan kjøpes av personer mellom 18 og 60 år, og varer frem til fylte 67 år. Pengene kan disponeres fritt og utbetalingen er skattefri

Ta kontakt med oss om du vil vite mer om forsikringen. Vi er her for å hjelpe deg. 

 • Kreft
 • Hjerteinfarkt
 • Hjerneslag
 • Hjernesvulst
 • Nyresvikt
 • Multippel sklerose (MS)
 • Blindhet
 • Døvhet
 • Tverrsnittlammelser
 • Motornevronsykdom
 • Alzheimer
 • Tap av taleevne
 • Parkinsons sykdom
 • Hjerteklaffkirurgi
 • Organtransplantasjon
 • Bypass-opererte tilfeller av koronarsklerose
 • Alvorlige brannskader
 • Tap av ben eller arm

Kontakt oss om forsikring

Trenger du råd eller ønsker mer informasjon om forsikring? Vi hjelper deg med å finne de beste løsningene for deg.