Inntektsforsikring

Med inntektsforsikring står du sterkere økonomisk dersom du blir rammet av arbeidsledighet, permittering eller kreft. Logg inn i mobilbanken eller nettbanken for å kjøpe forsikringen. 

Viktig å vite om Inntektsforsikring

  • Du må ha et aktivt kundeforhold med konto opprettet minst 3 mnd før kjøp av forsikring
  • Forsikringen dekker skadetilfeller som inntreffer tidligst 90 dager etter tegning. Det vil si at om du mottar varsel om arbeidsledighet eller permittering i løpet av de første 90 dagene av forsikringstiden vil ikke forsikringen gjelde.
  • Inntektsforsikring dekker arbeidsledighet, permittering og kreft
  • Valgfritt månedlig forsikringsbeløp basert på din inntekt og ditt behov
  • Du kan motta utbetaling i opp til 12 måneder per skadetilfelle
  • Ved ondartet kreft vil du motta 500 000 kroner over en periode
  • Vi anbefaler at du leser vilkårene nøye før tegning av forsikringen. Disse finner du når du sjekker pris på forsikringen i nettbanken. 

* Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer.

Kontakt oss om forsikring

Trenger du råd eller ønsker mer informasjon om forsikring? Vi hjelper deg med å finne de beste løsningene for deg.