Dødsfallforsikring

For de fleste familier blir de økonomiske konsekvensene av et dødsfall store. Utbetaling fra denne forsikringen gjør livet økonomisk lettere for de som blir igjen.

Om forsikringen: 

  • Kan kjøpes av personer mellom 18-70 år og varer fram til fylte 80 år
  • Dersom du røyker vil forsikringen bli dyrere
  • Valgfri forsikringssum
  • Forsikringssummen utbetales som et engangsbeløp 
  • Forsikringssummen kan disponeres fritt
  • Utbetalingen er skattefri

Eier av forsikringen kan fritt bestemme hvem som skal gå utbetalt forsikringssummen ved død. Det vanlige er at forsikringssummen blir utbetalt til ektefelle/partner. 

Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer. Vi er her for å hjelpe deg. 

Kontakt oss om forsikring

Trenger du råd eller ønsker mer informasjon om forsikring? Vi hjelper deg med å finne de beste løsningene for deg.