Innbo inntil 1 mill. Innbo inntil 1 mill.
Reise pluss Reise pluss
Ulykke Ulykke

Nå kan du under 34 år enkelt forsikre deg og familien din med vår forsikringspakke UNG Familie. En forsikring som inkluderer Innbo Pluss, Reise Pluss og Ulykke for deg og din familie. Vårt beste alternativ og alt dette får du for 2.897 kroner i året.

Familiepakken inkluderer

Innbo pluss

  • Forsikringen dekker innbo inntil 1 million kroner.
  • Dekker skade ved flytting med egen/leid bil til nytt bosted i Norge inntil 100 000 kroner.
  • Dekker ID-tyverisikring.

Reise pluss

  • Gjelder i hele verden for forsikringstaker m/familie på reiser inntil 77 dager.
  • Ingen krav til overnatting.
  • Enkeltgjenstander er dekket med 40 000 kroner per skadetilfelle.
  • Utvidet sportsaktiviteter som fjellklatring, kiting, og skisportaktiviteter.

Ulykke

  • Gjelder 24 timer i døgnet i hele verden, med egenandel på kun 1.000 kroner.
  • Dekker behandlingsutgifter når invaliditetsforsikring er avtalt for minst et år og forsikrede er medlem av norsk folketrygd, samt bosatt i Norge.
  • Utvidet sports- og fritidsaktivitet er lik som for Reise Pluss.

* Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer - vi er her for å hjelpe deg!

Kontakt oss om forsikring

Trenger du råd eller ønsker mer informasjon om forsikring? Vi hjelper deg med å finne de beste løsningene for deg.