Vedtektsendringer fond

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

 • 2019 oktober - Fusjon Paribas Equity World
 • 2017 november – Vedtektsendringer Alfred Berg Gambak
 • 2017 juni - Alfred Berg Høyrente- Vedtektsendringer
 • 2016 desember- Alfred Berg Høyrente CI-NOK- Vedtektsendringer
 • 2014 mars Vedtektsendringer i Alfred Berg Norge

Holberg

 • 2019 juni Vedtektsendringer i Holberg Norge, Holberg Norden, Holberg Triton, Holberg Rurik, Holberg Kreditt, Holberg Likviditet. 
 • 2019 januar - Vedtektsendringer Holberg Kreditt
 • 2018 februar - Vedtektsendringer i Holberg Global og Holberg Rurik
 • 2017 desember – Vedtektsendringer Holberg Likviditet 20
 • 2014 mars Vedtektsendringer Holberg Likviditet og Holberg Likviditet 20
 • 2013 desember Vedtektsendringer i Holberg fondene

DNB Asset Management AS
Oppdatert informasjon om vedtektsendringer.

 • 2020 mars Fusjon DNB 2020
 • 2019 oktober Fusjon DNB Rentespar
 • 2019 september Navneendring DNB Navigator II og DNB Norden III
 • 2019 september Fusjon DNB Navigator, DNB Norden og DNB Global
 • 2019 september Fusjon DNB Norge Selektiv
 • 2019 august Fusjon i DNB Norge og DNB Norge III
 • 2019 juni Endringer i forvaltningshonorar for grønne fond
 • 2018 september – Endringer i investeringsmandatet for DNB Barnefond
 • 2018 august – Vedtektsendringer DNB USA og DNB Europa
 • 2017 september- Endringer i DNB Europa
 • 2017 januar- DNB Nordic Technology - Navneendring og ny benchmark
 • 2016 september – prisreduksjon DNB Aktiv 30 og DNB Aktiv 50
 • 2016 mars – Fusjonsavtale DNB Asia og fusjonsavtale DNB Øst-Europa- DNB Global Emerging Markets
 • 2015 september – Fusjonsavtale DNB Europa (II) – DNB Europa
 • 2015 september – Fusjonsavtale DNB Global (II) – DNB Global
 • 2015 september – Fusjonsavtale DNB Norden (II) – DNB Norden
 • 2015 mai - prisreduksjon på en del fond
 • 2015 april - Endringer i fondsnavn

Storebrand Asset Management AS