De største egenkapitalbeviseierne
Oversikt over de 20 største eierne av egenkapitalbevis i Sparebanken Møre pr 27.11.2022.
20 største egenkapitalbeviseiere
Egenkapitalbeviseier Land Antall EKB Andel i %
SPAREBANKSTIFTELSEN TINGVOLL NOR 4.941.421 10,00
CAPE INVEST AS NOR 4.813.706 9,74
SPESIALFONDET BOREA UTBYTTE NOR 2.455.808 4,97
VPF EIKA EGENKAPITALBEVIS NOR 2.081.419 4,21
DNB BANK ASA MEGLERKONTO INNLAND NOR 1.894.000 3,83
MP PENSJON PK NOR 1.698.905 3,44
PARETO AKSJE NORGE VERDIPAPIRFOND NOR 1.365.568 2,76
VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE VERD NOR 1.265.060 2,56
KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSI NOR 1.148.104 2,32
WENAAS EFTF AS NOR 1.000.000 2,02
BEKA HOLDING AS NOR 750.500 1,52
LAPAS AS NOR 617.500 1,25
PARETO INVEST NORGE AS NOR 565.753 1,14
FORSVARETS PERSONELLSERVICE NOR 459.000 0,93
STIFTELSEN KJELL HOLM NOR 419.750 0,85
BKK PENSJONSKASSE NOR 378.350 0,77
U AANDAHLS EFTF AS NOR 250.000 0,51
PIBCO AS NOR 229.500 0,46
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL GBR 202.514 0,41
MØLLER BORGHILD HANNA NOR 201.363 0,41
Sum 26.738.221 54,09
Totalt 26.738.221 100,00