InkassouttrykkForklaring
AcceptanceAksept - skriftlig aksept av en veksel mot utlevering av dokument
Air Waybill (AWB)Flyfraktbrev
At sightBetaling mot presentasjon av dokument (ingen kredittid)
AvalAval - bankens garantipåtegning for betaling av en akseptert veksel
Bill of ExchangeTratte eller veksel - kalles også draft
Bill of LadingKonnossement - fraktbrev som brukes ved forsendelser med skip
Cash against Documents (CAD)Dokument mot betaling - annen betegnelse for internasjonal inkasso
Clean CollectionDet sendes kun en veksel til inkasso
CMR WaybillFraktbrev for biltransport
Collecting BankInnkasserende bank (kjøpers bankforbindelse)
Collection OrderSelgerens instruksjon til en bank om å sende dokument til inkasso
Commercial DocumentsKommersielle dokument (dokument som omhandler varer/tjenester)
ConsigneeMottakeren av varen
ConsignorAvsenderen av varen
Direct CollectionBrukes av eksportører som sender dokument og instruksjonsbrev direkte til den utenlandske banken
DishonourManglende betaling / manglende aksept av veksel
Documents against acceptance (D/A)Inkassoinstruksjon som angir at dokumenter kan utleveres til kjøperen mot aksept av en veksel
Documents against payment (D/P)Inkassoinstruksjon som angir at dokument kan utleveres til kjøperen mot betaling
DraftTratte eller veksel - kalles også Bill of Exchange
DraweePersonen eller selskapet som skal betale inkassobeløpet
DrawerPersonen eller selskapet som skal motta inkassobeløpet
Due DateForfallsdato
For account ofFor regning
MaturityForfallsdato
Multimodal Transport DocumentFraktdokument som omfatter minst to forskjellige transportformer
Past dueAkseptert veksel som ikke er betalt ved forfall
Presenting BankDen banken som presenterer dokument til betaling overfor importør
Promissory LetterSkriftlig erklæring om å betale et gitt beløp på en gitt dato
Promissory NoteEgenveksel
ProtestProtest - en dommers påtegning på baksiden av en veksel om at vekselen ikke er betalt/akseptert
Remitting BankBanken som sender inkassodokumentene på vegne av eksportøren
TenorPeriode for utsatt betaling gitt av eksportøren
URC 522De internasjonale inkassoreglene: Uniform Rules for
Collections, ICC Publication No. 522