Høy risiko - Tidsperspektiv 6 år +

Fondspakke for bedrift

Fondspakke for dere som aksepterer risiko for tap og ønsker å maksimere avkastningen. For dere med en tidshorisont på 6 år og mer. 

Størst mulig avkastning Størst mulig avkastning
Høyere risiko for tap Høyere risiko for tap
Perioder med store svingninger Perioder med store svingninger
SBM Høy ekstra 5 år + bedrift

Pakken inneholder følgende fond:

50% Storebrand Global ESG Plus N 50% Storebrand Global ESG Plus N 25% Storebrand Global Solutions N 25% Storebrand Global Solutions N 25% DNB Grønt Norden 25% DNB Grønt Norden
Pakken vår består av aksjefond, og fondene kjøpes enkeltvis i VPS investortjeneste.
For å sikre at fondspakken er tilpasset en høy risikoprofil er det en god idé å rebalansere pakken årlig. For å rebalansere porteføljen må dere kjøpe og selge andeler slik at sammensetningen av fond i porteføljen opprettholdes og er i balanse. Vi hjelper dere gjerne.
SBM Høy bedrift 5 år +

Pakken inneholder følgende fond:


30 % Alfred Berg Gambak N 30 % Alfred Berg Gambak N 50 % Storebrand Global ESG Plus N 50 % Storebrand Global ESG Plus N 20 % Delphi Global N 20 % Delphi Global N
Pakken vår består av aksjefond, og fondene kjøpes enkeltvis i VPS investortjeneste.
For å sikre at fondspakken er tilpasset en høy risikoprofil er det en god idé å rebalansere pakken årlig. For å rebalansere porteføljen må dere kjøpe og selge andeler slik at sammensetningen av fond i porteføljen opprettholdes og er i balanse. Vi hjelper dere gjerne.
DNB Aktiv 100 N

Dette er et kombinasjonsfond: 

DNB Aktiv 100 N DNB Aktiv 100 N
Med dette fondet investerer dere i ulike aksjefond i ett fond.
For å sikre at fondspakken er tilpasset høy risikoprofil rebalanseres fondet av fondsleverandøren. Det gjør de ved å kjøpe og selge andeler slik at sammensetningen av fond i porteføljen din opprettholdes og er i balanse.

Hvis dere oppretter fast plassering og dermed sprer plasseringen over tid minimeres også risiko for tap.


arrow.svg

Fondspakkene må ikke oppfattes som personlig rådgivning. Ønsker dere personlig rådgivning - ta kontakt med en av våre rådgivere. Se også informasjon om investorbeskyttelse.


Fondspakkene er satt sammen av bankens investeringskomite for fond. Denne komiteen utarbeider og vurderer fondspakkene regelmessig.

Hvorfor velge fond eller fondspakker med høy risiko?

  • Dersom dere godtar store svingninger i verdien på deres portefølje. Dette betyr at dere aksepterer risiko for store tap på investeringen i perioder i forventning om å maksimere avkastning på lang sikt.
  • Dersom dere legger vekt på å oppnå høy vekst i verdien på investeringen på lang sikt. Samtidig godtar dere at utviklingen i formuen kan bli vesentlig dårligere enn ventet.

Denne illustrasjonen viser historiske svingninger i markedet:

utvikling-oslo-bors-2.svg


Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ulike fond påvirkes ulikt av svingningene i markedet. Det er derfor viktig at dere tar stilling til hvor store svingninger (hvilken risiko) dere kan akseptere.

Vi hjelper din bedrift med fond!

Trenger dere råd eller ønsker mer informasjon om plassering i fond? Vi hjelper dere med å finne de beste løsningene for deres bedrift.