For bedrifter

Bærekraftige fond

Vi har troen på at selskaper som løser morgendagens utfordringer vil være morgendagens vinnere. Disse fondene plasserer investeringene i selskaper som vil bidra til å nå FN's bærekraftmål.

Utvalgte fond

Storebrand Global ESG Plus N

Passer om dere vil plassere  i et globalt indeksnært aksjefond og ønsker å plassere pengene helt fossilfritt. 

Risikoprofil: Middels til høy (5 av 7)

Storebrand Global Solutions N

Passer om dere vil investere i selskaper med løsninger knyttet til klima, bærekraftige byer, ansvarlig forbruk og likestilling. 

Risikoprofil: Middels til høy (5 av 7)

DNB Grønt Norden N

Passer om dere vil bidra til å løse miljøproblemene og unngå investering i våpen, alkohol og spillselskaper.

Risikoprofil: Høy (6 av 7)

Fondspakken SBM Høy Ekstra 5 år + bedrift

Her får dere sette sammen en kombinasjon av de tre fond i en pakke. Pakken anbefales dersom dere har en tidshorisont på plasseringen på over 5 år.

Risikoprofil: Høy

Pakken består av aksjefond, og fondene kjøpes enkeltvis i VPS investortjeneste.

For å sikre at fondspakken er tilpasset en høy risikoprofil er det en god idé å rebalansere pakken årlig. For å rebalansere porteføljen må dere kjøpe og selge andeler slik at sammensetningen av fond i porteføljen deres opprettholdes og er i balanse. Vi hjelper dere gjerne.

Hvorfor velge fond eller fondspakker med høy risiko?

  • Dere godtar store svingninger i verdien på deres portefølje. Dette betyr at dere aksepterer risiko for store tap på investeringen i perioder i forventning om å maksimere avkastning på lang sikt.
  • Dere legger vekt på å oppnå høy vekst i verdien på deres investering på lang sikt. Samtidig godtar dere at utviklingen i formuen kan bli vesentlig dårligere enn ventet.

Denne illustrasjonen viser historiske svingninger i markedet:

utvikling-oslo-bors-2.svg


Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ulike fond påvirkes ulikt av svingningene i markedet. Det er derfor viktig at dere tar stilling til hvor store svingninger (hvilken risiko) dere kan akseptere.

Hvis dere oppretter fast plassering og dermed sprer plasseringen over tid minimeres også risiko for tap.


arrow.svg

Fondspakkene må ikke oppfattes som personlig rådgivning. Ønsker dere personlig rådgivning - ta kontakt med en av våre rådgivere. Se også informasjon om investorbeskyttelse.


Fondspakkene er satt sammen av bankens investeringskomite for fond. Denne komiteen utarbeider og vurderer fondspakkene regelmessig.

Vi hjelper din bedrift med fond!

Trenger dere råd eller ønsker mer informasjon om plassering i fond? Vi hjelper dere med å finne de beste løsningene for deres bedrift.