IBAN og BIC

IBAN for mottakers konto og BIC for mottakers bank er det som skal til for at din betaling til utlandet kan formidles på en rask, sikker og rimelig måte.

IBAN (International Bank Account Number) er en internasjonal standard for bankkontonummer. Ditt IBAN-nummer finner du under kontodetaljer i nettbanken eller du kan bruke IBAN-kalkulatoren her på nettsiden.

BIC (Bank Identifier Code) er en kode som identifiserer en bestemt finansinstitusjon (bank). Denne koden kan leses maskinelt.

Sparebanken Møres SWIFT/BIC adresse er SPARNO22.

Ibankalkulator
 • BIC (Bank Identifier Code) er en kode som identifiserer en bestemt finansinstitusjon (bank). Denne koden kan leses maskinelt.
 • BIC består av 8 eller 11 karakterer (bokstaver og tall).
 • BIC blir også omtalt som "SWIFT-adresse".
 • IBAN (International Bank Account Number) er en internasjonal standard for bankkontonummer.
 • IBAN er en påbygning av eksisterende kontonummer.
 • Kjennetegnet på IBAN er at kontonummeret starter med 2 bokstaver (landkode), etterfulgt av 2 tall (kontrollsiffer). Deretter kan det bestå både av tall og bokstaver.
 • På faktura og brev skrives IBAN normalt i grupper á 4 og 4 tegn. I nettbank/nettbedrift registreres IBAN fortløpende uten mellomrom.
 • Ditt IBAN nr finner du under kontodetaljer i nettbanken eller du kan bruke IBANkalkulatoren her på nettsiden.

IBAN og BIC for betalinger til utlandet må innhentes fra dine betalingsmottakere i utlandet, hvis informasjonen ikke allerede finnes på faktura eller brev fra disse. Se "Motta betalinger fra utlandet" for mer informasjon.

 • IBAN for mottakers konto og BIC for mottakers bank skal brukes på betalinger til de landene som har innført IBAN, og på valutabetalinger innenlands.
 • IBAN er utviklet for at avsenderbanken, f eks Sparebanken Møre, maskinelt skal kunne kontrollere at mottakers kontonummer i betalingen er korrekt bygd opp. Dermed kan feil stoppes allerede i starten, og faren for forsinkelser reduseres til et minimum.
 • BIC er utviklet for at betalinger skal kunne formidles helt maskinelt fra avsenderbank til mottakerbank. Dermed reduseres kostnader og sikrer tryggere betalinger over landegrensene.
 • EU har innført regler som gjør at banker i Europa kan avvise betalinger uten IBAN og BIC. Våre systemer er lagt opp slik at en må oppgi IBAN og BIC på betalinger til land som krever dette. Du vil da slippe at en betaling blir stoppet /forsinket i utlandet pga manglende IBAN og BIC.

Vi hjelper deg gjerne!

Ønsker dere mer informasjon om våre produkter og tjenester? Ta kontakt så hjelper vi dere å finne de beste løsningen for din bedrift.
icon Ring tlf 70 11 33 50
icon Chat (Åpent hverdager 08.00-20.00)
icon Ring meg (Åpent hverdager 08.00-20.00)
icon Book møte med bedriftsrådgiver